piątek, 11 sierpnia 2017

Edukacyjna Wartość Dodana

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) to bardzo złożony i nie do końca odkryty obszar badań edukacyjnych. Często podkreślana przydatność EWD jest w ocenie szkół, ale ma ona o wiele większe możliwości.

A szkoda! Pod tym pozornie niezrozumiałym wyrażeniem kryje się wiele możliwości. Dobrze obliczona, wyważona i zaprezentowana jest przydatnym narzędziem dla rodziców, uczniów, nauczycieli i wreszcie zarządzających szkołami.

Istotą EWD jest obliczanie różnicy w wiedzy ucznia przed rozpoczęciem nauki i po jej skończeniu. Pomaga to wyeliminować często fałszywe przekonania i krzywdzące rankingi. Często te rankingi oparte są na kiepskich założeniach. Podam przykład: ranking liceów sporządzony na podstawie średniej na maturze z języka angielskiego. Szkoła X ma średnią 95% a Szkoła Y ma średnią 80%. Zagadka: w której szkole pracują lepsi nauczyciele? Oczywista odpowiedź: w szkole X, bo ich uczniowie osiągnęli lepszy wynik na maturze.

Teraz przeanalizujmy te dane trochę dogłębniej. Wszystkim uczniom ze szkoły X i Y zrobiono test kompetencji z języka angielskiego na wejście i obliczono średnią. W szkole X uczniowie osiągnęli średnio 85% punktów, a w szkole Y 60% punktów. Teraz czas na bardzo uproszczoną wersję EWD. Przyrost wiedzy w szkole X = 10 punktów procentowych, a przyrost wiedzy w szkole Y = 20 punktów procentowych.

Dopiero patrząc na te dane możemy stwierdzić, że nauczyciele ze szkoły Y osiągnęli lepsze wyniki niż ich koledzy ze szkoły X.

Pociągnijmy ten przykład dalej. Ranking zostaje opublikowany i przeczytają go setki rodziców i uczniów. Gdzie chętniej wyślą swoje dzieci? To chyba jasne, że do szkoły X. Tym samym, szkoła X będzie mogła wybierać z większej liczby kandydatów i dostanie jeszcze lepszych uczniów na wstępie w kolejnym roku. Tym samym sam ranking będzie wpływał na kolejny ranking.

To nie jest hipotetyczna sytuacja. Tak dzieje się każdego roku podczas rekrutacji do gimnazjów i liceów w Polsce. To nie jest sprawiedliwe.

W kolejnym wpisie przedstawię argumenty, dlaczego EWD jest najlepszym przyjacielem rodzica.

W naszej szkole języka angielskiego na Bemowie używamy uproszczonej wersji EWD. Oczywiście nie chodzi nam o rankingi, a EWD wykorzystujemy bardziej do obrazowania rodzicom postępów naszych uczniów. Opowiem o tym w kolejnych wpisach.

Więcej o EWD możecie poczytać na stronie CKE
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004194_01_01.pdf

Przy okazji zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą uczenia angielskiego dla dzieci na Bemowie. Właśnie rozpoczęliśmy zapisy. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz